Test mot mjäll och torr hårbotten

Daxxín Shampoo Trippelverkande mot mjäll, mot irritation i hårbotten, för ett friskt hår är bevisat effektivt !

 

Resultaten nedan är svar från undersökningen där testpersonerna svarar hur de anser det nya 'testschampot' är jämfört med det mjällschampo som personerna normalt använder.

(siffrorna inom parentes anger hur många som föredrar sin vanliga mjällprodukt)

 

72% anser att mjällschampot är bra eller ganska bra (8%)
85% anser att det motsvarar förväntningarna (15%)
58% anger att de säkert eller troligen skulle köpa schampot (20%)
52% föredrar testschampot avseende totalt sett jmf med det vanliga (33%)
49% föredrar testschampot avseende doften jmf med det vanliga (32%)
47% föredrar testschampot avseende hårkvalitet jmf med det vanliga (18%)
44% föredrar testschampot avseende hårbottenproblem jmf med det vanliga (15%)
35% föredrar testschampot avseende mjällförekomst jmf med det vanliga (20%)

 

Testresultaten är genomgående synnerligen bra för det testade schampot!

 

 

Funktionstestets genomförande:
Ett funktionstest har genomförts på produktformuleringen för Daxxín i ett s k blindtest under mars/april 2011 och där de som testar ej känner till vilken produkt de testar. Testet genomfördes med 120 personer (55%män och 45% kvinnor) som hade problem med mjäll och irriterad hårbotten under en 14-dagars period. Den testade produkten skulle jämföras med den produkten testpersonen normalt använde.
Testet genomfördes av NORSTAT Sverige AB som är Nordens största insamlare av testdata.

 

Testresultaten visar samstämmigt att det testade mjällschampot är bevisat effektivt.

 

 

Nedan följer en sammanfattning.

 

Vad är viktigt när man väljer mjällschampo?
(Källa NORSTAT/Forberg Research April 2011)

Enligt grafer på de följande två sidorna presenteras olika egenskaper som kan anses vara viktiga/mindre viktiga för konsumenten vid val av mjällschampo. Dessa sammanfattas enligt nedan.

Vad som är viktigt:
- att mina mjällproblem löses (92%)
- att jag får god hårkvalitet (78%)
- att mina hårbottenproblem försvinner (91%)
- att håret doftar gott (80%)
- att jag kan använda det varje dag (76%)
- att schampot är lätt att applicera (78%)
- att schampot är lätt att skölja ur (83%)
- att schampot ej ger upphov till allergiska reaktioner (95%)
- att produkten är dokumenterad och testad (81%)

Varför Daxxín?
Svar: På samtliga dessa parametrar ovan uppfyller Daxxín behoven

 

Vad som inte är så viktigt:
- att det är ett välkänt varumärke (48%)
- att förpackningsdesignen är neutral (45%)
- att det är lågt pris per förpackning (viktigt/oviktigt - 50/50%)
- att det är lågt pris per ml (inte viktigt/varken eller - 80%)


Varför Daxxín?
Svar: På samtliga dessa parametrar finns inget som talar emot Daxxíns egenskaper.

 

Nedan redovisas grafer över testresultatet.

 

 • Norstat är Nordens ledande leverantör av datainsamling för professionella användare av marknadsanalys.
 • Under mars/april 2011 genomfördes ett funktionstest såsom ett blindtest av  mjällschampot i en neutral flaska. Schampo mot mjäll och mot torr och irriterad hårbotten.
 • Testgrupp: Personer som har mjäll- och hårbottenproblem 120 personer i åldern 15-65 år , 45% kvinnor och 55% män. 
 • Av de 368 personer som tillfrågades om att delta i undersökningen, uppgav 124 , dvs ca 34%, att de har mjällproblem vilket gjorde att de fick ingå i studien.
 • Testet varade i 14 dagar
 • Testgruppen jämförde testschampot med det mjällschampo de vanligtvis använder. Testgruppen kände inte till vilket testschampot var, då det levererades i en helt neutral flaska. Man jämförde alltså en välkänd produkt med en helt okänd. Normalt ger detta en automatisk nackdel till den testade okända produkten och en fördel till den produkt man själv använder och känner väl till.

Vad beskriver bäst vad du tycker om det här mjällschampot totalt sett?

Tycker du att det är bättre än du förväntade dig, lika bra eller sämre än du förväntade dig?

Om du jämför det här mjällschampot med mjällschampot som du vanligtvis använder, är det något av dem som du föredrar med avseende på hårkvalitet, glans och lyster?

Om du jämför det här mjällschampot med mjällschampot som du vanligtvis använder, är det något av dem som du föredrar med avseende på förmåga att minska hårbottenproblem?

Om du jämför det här mjällschampot med mjällschampot som du vanligtvis använder, är det något av dem som du föredrar med avseende på mjällförekomst?

Om du jämför det här mjällschampot med mjällschampot som du vanligtvis använder, är det något av dem som du föredrar med avseende på doft?

Hur skulle du ställa dig till att köpa detta schampo, om det fanns tillgängligt jämfört med det schampo du normalt sett brukar köpa?

Om du jämför det här mjällschampot med mjällschampot som du vanligtvis använder, är det något av dem som du föredrar totalt sett?

När du väljer mjällschampo, hur viktiga är följande aspekter för dig?

När du väljer mjällschampo, hur viktiga är följande aspekter för dig?

Undersökningen visade att:

 • Mer än var tredje har mjäll eller hårbottenproblem i denna undersökningen
 • 8 av 10 anser att Testschampot motsvarar eller är bättre än förväntningarna
 • Mer än hälften föredrar Testschampot jämfört med sitt vanliga mjällschampo
 • Mer än hälften skulle helt säkert eller troligen köpa Testschampot jämfört med det schampo de normalt sett brukar köpa

Bäst i test

 • Testet visar att testschampot föredrages av respondenterna på samtliga undersökta parametrar, vilket är mycket ovanligt, speciellt i ett s k Blindtest.

Testschampots fördelar

De utmärkta egenskaperna med testschampot baseras på en kombination av
en väl avvägd dosering av verksamma ämnen samt de allra högsta krav på
råvarukvalitet i en unik och balanserad sammansättning.


Testschampot innehåller:

 • Piroctone Olamine
 • Den aktiva ingrediensen som är verksam mot jästsvampen Malassezia furfur skapar en naturlig balans mellan svamp och bakterier (mikrofloran) i hårbotten och upprätthåller hårbottens mikroflora så att de "goda" mikroorganismerna återskapas har en toxikologisk profil som är överlägsen andra aktiva substanser som exempelvis Zinkpyrithion (Zinc Pyrithione)
 • Unik tensidsammansättning – så att man tryggt kan använda schampot varje dag
 • Rengör milt men effektivt, sulfatfri formula
 • Skonsam blandning av tensider
 • Minimerar uttorkning , hudirritation och lugnar hårbotten

Testschampot innehåller:

 • Ej Sulfater
 • Ej Ftalater
 • Ej Parabener
 • Ej Färgämnen
 • Ej Allergener
 • Ej Silikoner

Daxxín - endast för apotek

Daxxin är utvecklad tillsammans med läkare och produceras i Göteborg.

Nu lanseras testschampot under varumärket Daxxín med exklusiv distribution till apotek

Daxxín kommer att introduceras för apotekspersonal personligen.

Med Daxxín kommer apoteken att kunna flytta försäljning från dagligvaruhandeln till apoteken och nå ännu fler nöjda kunder.

 

Daxxín 

ger

Apoteken nöjdare kunder

 

Piroctone Olamine- Bevisat effektivt mot mjäll