Test mot psoriasis i hårbunnen
Redovisas på Svenska

Vänliga hälsningar
Dr Thor Bleeker
Ansvarig för hemsidan www.pdf.nu
Utskick till alla medlemmar
Lidköping

Enligt testresultatet kan följande slutsats dras: