Daxxíns ansvar CSR

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier reflekterer hva vi etterstreber med våre produkter for våre kunder. Den beskriver holdningen vi forventer fra våre leverandører, produksjon, apotek og våre ansatte.
Med det som grunntanke, vil vi alltid levere effektive og trygge produkter for våre kunder.
 
Daxxins kjerneverdier er:

Effektivitet

Vi ønsker å tilby effektive resultater og de beste produktene. Vi gjør ingen kompromisser på kvaliteten på våre ingredienser. Vi skal ha en effektiv produksjon,  effektiv logistikk og miljøvennlig emballasje. 
Tillit

Tillit er avgjørende for vårt selskap. Det gjelder produkter, leverandører, apotek, kunder og ansatte. En åpen dialog og kommunikasjon er viktig. Dette skaper forståelse og respekt samtidig som det driver oss til å lage mer effektive og etterspurte produkter. 
Engasjement

Engasjement skaper forståelse og ansvar, som igjen fører til fortrolighet og tillit. Å være engasjert i sitt arbeide, fører til at man alltid arbeider for sine kunders beste og med det resultat at man får best mulig produkt og fornøyde kunder. 
Kontroll
Vi vil ha kontroll over våre prosesser, kontinuerlig produktovervåking, sikre avtaler med våre leverandører og kunder for å alltid gi 'beste produkter' til rett tid, til våre kunder. 
Miljø
Daxxíns generelle visjon er å beskytte miljøet og fortsette å utvikle produkter til det beste for miljøet. Vårt mål er å arbeide mot et mer bærekraftig samfunn. Vi er forpliktet til å redusere belastningen på miljøet. Vi skal gjennomføre de forbedringer som er mulige og som kreves for å beskytte miljøet og forebygge forurensning.
Som et minimum vil vi alltid overholde gjeldende regler, lover og anbefalinger. 
Helse & sikkerhet

Daxxín "tar ansvar" for helse, sikkerhet og omtanke for våre kunder, ansatte, og for alle som er berørt av våre ulike aktiviteter. Vi kontrollerer at våre arbeidsplasser er sikre, og vi ser til at våre prosesser og ingredienser ikke utsetter våre ansatte, kunder eller andre brukere for noen helserisiko. Vårt minstekrav er å alltid følge gjeldende lover og forskrifter. I vårt arbeide med helse- og sikkerhet inngår kontroller, rapporter og å jobbe med stadig forbedringer.
 
Daxxíns ytterlige ansvar:

Produksjonen gjeldende regler for produksjon i hht. GMP prosedyrer.
Daxxín AB er medlem av KTF. Kemisk- Tekniska Leverantörsförbundet
Daxxín AB er registrert hos Europeiska CPNP og Läkemedelsverket i Sverige.
Daxxin har sikre leverandør- og distribusjonsavtaler.
Daxxín er testet og bevist effektiv mot flass
Daxxín er så mild og skånsom at du kan bruke Daxxín hver dag.
Daxxín gir ingen negative effekter som tørt sprøtt hår eller dårlig lukt.
Daxxíns milde parfymering er bra også for allergiske personer.
Daxxín inneholder ikke fargestoffer.
Daxxín er bare tilgjengelig på apotek med rådgivning
Daxxíns er et registrert varemerke.