Daxxíns ansvar och GDPR

Våra kärnvärden

Våra kärnvärderingar återspeglar vad vi eftersträvar med våra produkter gentemot våra kunder. Det beskriver den hållning vi förväntar oss att se hos våra våra leverantörer, produktionen, apoteken och våra medarbetare.

Med det som grund vill vi alltid leverera effektiva och säkra produkter till våra kunder.
 

Daxxíns kärnvärden är

Effektivitet

Vi vill erbjuda effektiva resultat och bästa tänkbara produkter. Vi ger ej avkall på hög kvalité på ingredienser. Vi skall ha effektiv produktion, effektiv logistik och effektiva förpackningar.
 

Förtroende

Förtroende är vitalt för vårt företag. Det gäller för produkter, leverantörer, apotek, kunder och anställda. En öppen dialog och kommunikation är viktigt. Detta skapar förståelse och respekt samtidigt som det driver oss att skapa fler effektiva och efterfrågade produkter.
 

Engagemang

Engagemang skapar förståelse och ansvar, vilket samtidigt leder till förtroende och tillit. Att vara engagerad i sin uppgift leder till att man jobbar för sina kunders bästa hela vägen ut och det leder till bästa tänkbara produkter och nöjdare kunder.
 

Kontroll

Vi vill ha kontroll på våra processer, kontinuerlig produktuppföljning, säkra avtal med våra leverantörer och kunder för att på så vis alltid leverera 'bästa tänkbara produkter' i rätt tid, till våra kunder.

Miljö
Daxxíns övergripande vision är att värna om miljön och att kontinuerligt bedriva ett utvecklingsarbete som gynnar miljön. Vårt mål är att arbeta för ett mer hållbart samhälle. Vi åtar oss att minska påverkan på miljön. Vi ska genomföra de förbättringar som är möjliga och krävs för att skydda vår miljö och förebygga föroreningar.

Som ett minimum skall vi alltid följa gällande regler, lagar och rekommendationer.

Hälsa & säkerhet
Daxxín 'tar ansvar' för hälsa, säkerhet och omtanke om våra kunder, medarbetare och för alla som påverkas av våra olika aktiviteter. Vi kontrollerar att vi har säkra arbetsplatser och ser till att våra processer, ingredienser inte exponerar anställda, kunder eller övriga användare för några hälsorisker. Vårt minimum krav är att alltid följa gällande regler och lagar. I vårt Hälsa & Säkerhets-arbete ingår att vi kontroller, rapporterar och jobbar med ständiga förbättringar.

Daxxíns ytterligare ansvar:

Produktionen följer gällande produktionsregler enligt GMP-rutiner.

Daxxín AB är medlem i KTF. Kemisk- Tekniska Leverantörsförbundet

Daxxín AB är registrerat hos Läkemedelsverket och europeiska CPNP.

Daxxin innehar säkra leverantörs- och distributionsavtal.

Daxxín är testat och bevisat effektivt mot mjäll

Daxxín är så milt och skonsamt att du kan använda Daxxín varje dag.

Daxxín ger inga negativa effekter så som torrt sprött hår eller dålig lukt.

Daxxíns parfymer är milda vilket gagnar känsliga personer.
Daxxin har även vissa produkter helt utan parfym.
Daxxin har Schampo och Balsam utan parfymer för känsliga personer.

Daxxín innehåller ej allergener, sulfater, parabener, silikoner, ftalater, färgämnen eller nanopartiklar.

Daxxín finns endast på apotek och hudläkarmottagninger med rådgivning.

Daxxíns varumärke är registrerat.


Daxxin AB Integritetspolicy och GDPR:
För oss på Daxxin är det viktigt att värna om din personliga integritet och att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.
Bakgrund
GDPR är en EU-förordning som fastställer ett nytt ramverk för hantering och skydd av personuppgifter tillhörande invånare med bas i EU-land. Den trädde i kraft 2018. 
 
Daxxin AB Integritetspolicy
Syftet med vår integritetspolicy är att upplysa dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
 
Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på Daxxin AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
 
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Daxxin AB, organisationsnummer 556873–9154, är personuppgiftsansvarig och tar ansvar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
 
Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
e-mail
namn
kontaktuppgifter
organisationsnummer/personnummer om du är kund hos oss
Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
 
Hur länge kommer Daxxin ha min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av prenumerera från den.
 
Vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.
 
Var finns min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen och till viss del i USA. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Vår samarbetspartner jobbar ständigt med att uppfylla kraven i ISO 27018 – en internationellt erkänd standard för bästa praxis inom molnsekretess och dataskydd.
 
Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Grazette of Sweden AB. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring. 
Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig.
 
Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.
 
Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den Nov 2018.
 Kontakta oss på info@daxxin.se om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter.
 
 Med vänliga hälsningar
Daxxin AB
 
 
Kontakta oss
Om du har frågor kring Integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss på info@daxxin.se. 
Personuppgiftsansvarig:
Daxxin AB, org.nr. 56873-9154
Adress: E.A.Rosengrens gata 9-11
421 31 Västra Frölunda
Tel: 0317889300   0707278282   0733223400
 
Senast uppdaterat: 2018-11-22